180113 | סובב ערבה 2018 - Ronen Topelberg Photographer