171229 | מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן - Ronen Topelberg Photographer