171124 | חצי מרתון השרון 2017 - Ronen Topelberg Photographer