170608 | ריצת ירח מלא - Ronen Topelberg Photographer